"Uniwersytet przedszkolaka" - Rekrutacja do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, Grabinach-Zameczku oraz Koźlinach (22.08.2017)

Rekrutacja do:
a. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie;
b. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku;
c. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach;
odbywać się będzie w terminie od godz. 8:00 dnia 16.08.2017 do godz. 12:00 dnia 22.08.2017.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne będzie można zostawiać w sekretariatach szkół prowadzących dane OWP:
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88 Grabiny-Zameczek,
- w Zespole Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11 Suchy Dąb,
- w Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Józefa Waląga Koźliny 50 w Koźlinach
- i w sekretariacie Urzędu Gminy Suchy Dąb w godzinach od 8:00 do 14:00 (z wyjątkiem dnia 22.08.2017 do 12:00)
więcej