2015-08-12 Urząd Gminy w Suchym Dębie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł netto

herb_100x100

Do pobrania:
Informacja o naborze
Wniosek o przyznanie pomocy
Wykaz wydatków kwalifikowanych