2018-01-02 Urząd Gminy w Suchym Dębie w dniu 8 stycznia 2018 r. nieczynny

herb_100x100

Zgodnie z Zarządzeniem OB.0050.261.2017 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 13 listopada 2017 r. za święto przypadające na dzień 6 stycznia 2018 r. (sobota) dniem wolnym od pracy wyznacza się dzień 8 stycznia  2018 r. (poniedziałek).

W związku z tym dnia 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Suchym Dębie będzie nieczynny.