2013-11-08 Uwaga mikroprzedsiębiorcy i chcący założyć działalność gospodarczą
trzy_krajobrazy

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny)
temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Temat konkursu obejmuje m.in.:
- działalność fizjoterapeutyczną - PKD 86.90.A (indywidualna lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, itp.)
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z (działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce)
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - PKD 96.04.Z (działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia
Planowany termin naboru:
28 listopad 2013 r. – 11 grudzień 2013 r.
Limit dostępnych środków:
100 000,00 złwięcej