2013-11-14 Uwaga mikroprzedsiębiorcy i chcący założyć działalność gospodarczą (11.12.2013)
trzy_krajobrazy

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków:
100 000,00 zł

Termin składania wniosków:
28 listopada 2013 r. – 11 grudnia 2013 r.więcej