2013-03-20 UWAGA! Nowe nabory wniosków w ramach PROW 2007-2013
podr Agencja Restrukturyzacji uruchamia w I i II kw. 2013 r. następujące działania wspierane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
- Od 27 marca do 23 kwietnia działanie Modernizacja gospodarstw rolnych.
- W II poł. kwietnia działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
- Od końca kwietnia do drugiej połowy maja działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. więcej