2022-06-20 Uwaga!! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków (CEEB) termin do 30 czerwca 2022 r. (kara grzywny do 5 000 zł)
herb

Szanowni Mieszkańcy,
przypominam, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania (pieców, trzonów kuchennych, bojlerów elektrycznych, pomp ciepła itd.) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online bezpośrednio na portalu CEEB - https://ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Sprawdź, czy Twoja deklaracja jest w systemie: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ust. 1 ustawy, który mówi, że:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1 ww. ustawy podlega karze grzywny.

W trosce o mieszkańców naszej gminy, kieruję bezpośrednio do Państwa niniejszą informację wraz z załączoną wersją papierową deklaracji A dot. budynków i lokali mieszkalnych. Proszę nie czekać ze składaniem deklaracji CEEB, gdyż zgodnie z wcześniej przytoczonym przepisem kara grzywny może wynieść do 5000 złotych!

Z poważaniem
Wójt Henryka Król