2012-05-29 Uwaga rolnicy
herb 100x100


Przypomina się, że z dniem 31.05.2012 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012.

Oświadczenie producenta potwierdzone przez komisje do odebrania w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.