2013-06-03 Uwaga rolnicy zmiany w dopłatach do materiału siewnego!
arr

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 13 czerwca br. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
Od 13 czerwca 2013 r. rolnicy będą mogli ubiegać się także o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej. Ponadto dla wybranych gatunków roślin ulegną zmianie wymogi dotyczące minimalnych ilości materiału siewnego, np. wprowadzono jednostki siewne dla odmian mieszańcowych jęczmienia i pszenicy zwyczajnej.więcej