2014-07-11 UWAGA! Wielkie zmiany w gospodarce wodno-ściekowej - aktualizacja
herb_100x100

 Szanowni Mieszkańcy:

1. Mając na celu poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju, Gmina postanowiła przekazać gospodarkę wodno-ściekową w zarząd firmie zewnętrznej.

2. W przeprowadzonym postępowaniu o koncesji najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ECOL-UNICON Sp. z o. o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, z którą została podpisana umowa o koncesji.

3. Począwszy od 1 lipca 2014 r. stopniowo firma ECOL-UNICON Sp. z o. o. przejmie dotychczasowe obowiązki gminy w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, pracy oczyszczalni ścieków, usuwania awarii oraz dostarczania wody i odbioru ścieków z terenu gminy Suchy Dąb.

4. W najbliższym czasie otrzymają Państwo wypowiedzenia umów na wodę i odprowadzanie ścieków zawartych z Urzędem Gminy. Obowiązywać będzie nowa umowa zawarta z firmą koncesyjną.

5. Wyznaczeni przedstawiciele ECOL-UNICON Sp. z o. o. będą odwiedzać gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa na terenie gminy w celu: zawarcia nowych umów  na dostarczanie wody iodprowadzanie ścieków, przedstawienia Regulaminu świadczenia usług wod-kan.odczytu aktualnych stanów wodomierzyplombowania i zakładania nowych wodomierzy oraz wypełnienia ankiety.  

6. Należności z nowo wystawionych przez firmę ECOL-UNICON Sp. z o. o. faktur należy wpłacać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

7. Płatności za wodę i ścieki z faktur wystawionych  przez Urząd Gminy za II kwartał 2014r. czyli od 01.04.-30.06.14 r. należy regulować  w siedzibie Urzędu Gminy lub u sołtysów.

8. Spłatę dotychczasowego zadłużenia i poprzednich faktur wystawionych przez Gminę Suchy Dąb należy regulować tak, jak dotychczas, do siedziby Urzędu. 

9. Uprzejmie prosimy o pomoc w sprawnym przejęciu usług.  

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu: 58 682 86 20 lub w Firmie ECOL-UNICON Sp. z o. o. pod nr telefonu: 58 300 14 18

Różnego rodzaju awarie należy zgłaszać do nowego zarządcy pod numer telefonu: 58 6839196 (telefon całodobowy).

Do pobrania: Wzór umowy wod-kan, Regulamin