2019-10-29 UWAGA! Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie (6.11.2019)
herb_100x100

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb Nr SSE.0050.102.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Suchym Dębie, od 6 listopada 2019 r. ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 

poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.30-15.30,
środa w godz. 8.00-17.00,
piątek w godz. 7.30-14.30.