2012-07-04 V Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012
podr

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

ekologia–środowisko" i „ekologiczne gospodarstwo towarowe"

Konkurs organizowany jest dwuetapowo: na szczeblu wojewódzkim oraz na szczeblu krajowym. Do etapu krajowego przechodzą zwycięzcy z każdej kategorii w województwie.

Nabór zgłoszeń do Konkursu przyjmuje Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku do dnia 23 lipca 2012 r. więcej

 

V Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012