2016-03-09 Weź udział w akcji STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM!
stop absurdom smieciowym

Nie ulega wątpliwości, że czystość i porządek w naszych otoczeniu są wartościami ze wszech miar pożądanymi. W sposób szczególny przypomina o tym odbywająca się rokrocznie we wrześniu, międzynarodowa kampania „Sprzątanie świata”. W akcji tej wyraża się w sposób czynny uznanie czystości i porządku za dobro wspólne, które winno być obiektem naszej wspólnej troski i wspólnego zaangażowania. więcej