2014-03-31 Wojewódzki Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną (13.04.2014)
podr Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku organizuje Wojewódzki Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną podczas VI Targów Ogrodniczych w Lubaniu, w dniu 13 kwietnia 2014 r. Celem konkursu jest m. in. popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży oraz integracja społeczności lokalnej. więcej