2018-08-20 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku informuje o przyjmowaniu wniosków
wku

-do Wojsk Obrony Terytorialnej w tym do 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańskuwięcej

-do odbycia służby przygotowawczejwięcej