Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy (GN.6840.01.2016) (21.03.2016)więcej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 17 marca 2016 r.