2011-08-03 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na stanowisko
herb_100x100 nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym

w Grabinach-Zameczku,

w ramach realizacji projektu: „AKADEMIA SMYKA" Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 POKL

 wiecej