2015-04-09 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami w wymiarze pełnego etatu
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość obsługi komputera,
c) znajomość przepisów ustawy o:
  - samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,        usługach turystycznych, kulturze fizycznej, zbiórkach publicznych, Prawo o zgromadzeniach.
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe,
b) prawo jazdy kat. B.więcej