2019-10-29 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i spraw społecznych /pełny etat/ (SSE.2110.8.2019) (8.11.2019)
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17  z  dopiskiem:

Stanowisko pracy do spraw: promocji i spraw społecznych

w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. /do godz.15.00/.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).