2012-06-11 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja)
herb_100x100 na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651).

obręb Suchy Dąb i Grabiny-Zameczek. więcej