2013-11-04 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb (5.12.2013)
herb_100x100

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 102 poz. 651) oraz na podstawie Zarządzenia Nr OB. 0050. 222. 2013 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 02.07.2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy, stanowiących własność Gminy Suchy Dąb i Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Dąb Nr OB. 0050. 230. 2013 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.więcej