Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb  (3.10.2017)więcej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem, w terminie do 29 września 2017r.