Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy (GN.6840.05.2016) (10.05.2016)więcej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 05 maja 2016 r.