Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy (9.10.2018)więcej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem, w terminie do 5 października 2018 r.