2011-04-14 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości - Krzywe Koło
herb_100x100

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości – działek budowlanych położonych w obrębie Krzywe Koło

Działki położone na terenie wsi Krzywe Koło (obręb geodezyjny Krzywe Koło), zapisane w księdze wieczystej nr GD1G/00109 920/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzywe Koło – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa zagrodowa wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami dla potrzeb własnych.wiecej