Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych w obrębie Suchy Dąb, Grabiny-Zameczek, Krzywe Koło, Steblewo, gmina Suchy Dąb (GN.6840.03.2016) (25.04.2016)więcej

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% przelewem, w terminie do 20 kwietnia 2016 r.