2012-06-11 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania
herb_100x100 na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

Wójt Gminy Suchy Dąb podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze rokowań, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U .Nr 102 z 2010 r. poz. 651).

obręb Steblewo i Krzywe Koło. więcej