2013-12-10 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. poz. 2108) podaje się następujące informacje, dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.więcej