2015-05-08 Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych
herb_100x100

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych zawiadamiam, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w Gminie Suchy Dąb, sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ulica Gdańska 17, pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Suchy Dąb
Barbara Kamińska