2020-01-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej (RGN.0050.5.2020)
herb_100x100

Zarządzenie Nr RGN.0050.5.2020 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 17 stycznia 2020 r.
         w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Suchy Dąbwięcej