2016-01-11 Wykaz uwag 
herb_100x100

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Dąb wraz z propozycją rozstrzygnięćwięcej