2012-01-31 Wymiana dowodów osobistych wydanych w 2002 roku
herb_100x100  Wójt Gminy Suchy Dąb przypomina, że dowody osobiste wydane w roku 2002 tracą swą ważność w roku 2012.

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2002 r. przypominam o konieczności złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
Dokument jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, o ile zwróciły się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony – nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż dowód jest ciągle ważny.
Termin ważności dowodu umieszczony jest w prawym, dolnym rogu (strona ze zdjęciem).
W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane dowody osobiste w styczniu, lutym lub marcu. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca.
Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu osobistego nie jest pobierana.
Przypominam, że wnioski o nowy dowód osobisty składa się osobiście w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zameldowania.
Brak ważnego dowodu może skutkować problemami podczas spotkania z policją, w banku lub podczas załatwiania różnego rodzaju spraw np. próby zrobienia zakupów na raty.

Wymiana dowodu jest bezpłatna!