2012-12-17 Wyniki kontroli dekoderów do naziemnej telewizji cyfrowej
uke

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził oferowane w sprzedaży dekodery do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W wyniku kontroli jedynie sześć dekoderów nie spełniało norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Z uwagi na przeprowadzany obecnie w Polsce proces wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej znacząco wzrósł popyt na dekodery pozwalające na odbiór programów cyfrowych przez odbiorniki telewizyjne starszego typu. Dekodery te określane są również mianem set top boxów (STB). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił dokonać przeglądu rynku dekoderów w celu oceny jakości przedstawianej oferty i ewentualnego wyeliminowania z obrotu wyrobów, które nie spełniają obowiązujących wymagań. więcej