2011-06-28 Wyprawka szkolna 2011-2012
herb_100x100

 Wójt Gminy Suchy Dąb, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników (Dz. U. Nr 652 poz. 111), ustala nieprzekraczalny termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 16 września 2011 r. Wnioski należy kierować do dyrektora danej szkoły.

W załączeniu wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją word

Ponadto wnioski są dostępne w: Zespół Szkół w Suchym Dębie, Szkoła Podstawowa Koźliny, Szkoła Podstawowa Grabiny-Zameczek.
Rodzice ubiegający się o dofinansowanie powinni pamiętać, że dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników dopiero po otrzymaniu środków na ten cel.