2012-07-10 Wyprawka szkolna 2012/2013
herb 100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ustala nieprzekraczalny termin składania wniosków do dyrektora szkoły na dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 5 września 2012 r. Wnioski należy kierować do dyrektora danej szkoły.

W załączeniu wzory wniosków o dofinanlsowanie wraz z instrukcją.

Wzór 1

Wzór 2 (osoby niepełnosprawne)

Ponadto wnioski są dostępne w: Zespół Szkół w Suchym Dębie, Szkoła Podstawowa Koźliny, Szkoła Podstawowa Grabiny-Zameczek.

Rodzice ubiegający się o dofinansowanie powinni pamiętać, że dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników dopiero po otrzymaniu środków na ten cel.