2013-07-05 Wyprawka szkolna 2013/2014 - Informacje wstępne
herb 100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb zgodnie z §4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych informuje, iż wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 6 września 2013 r. więcej