2011-08-12 Wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007-2013
arimr ARiMR informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 18.07.2011r. przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.) istnieje możliwość przyznania zaliczki w wysokości do 50% przyznanej kwoty pomocy w ramach działań... wiecej