2013-11-05 Wzbogacamy ofertę edukacyjną naszych uczniów
herb_100x100 W ramach projektu, w cyklu dwuletnim, bezpłatnie oferujemy naszym uczniom szereg zajęć specjalistycznych, wyrównujących wiedzę z języka polskiego i matematyki, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego, informatyki, przyrody, fizyki i chemii, a także  w zakresie doradztwa zawodowego i profilaktyki uzależnień. Ponadto zapraszamy  uczniów na atrakcyjne wycieczki i wyjazdy edukacyjne.więcej