2012-10-29 Zakończenie przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Wróblewo
powiat gdanski Dobiega końca przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w miejscowości Wróblewo. Obecnie wykonywane są prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej.

Planowane zakończenie prac budowlanych to 30 październik 2012 r.

Dziękujemy mieszkańcom oraz użytkownikom drogi powiatowej Nr 2224G za cierpliwość podczas utrudnień w trakcie prowadzenia robót drogowych.