2012-07-10 Zapisy do Gminnego Przedszkola oraz Punktów Przedszkolnych
herb 100x100

(Przypominamy) Ogłaszamy zapisy do Gminnego Przedszkola w Grabinach-Zameczku oraz Punktów Przedszkolnych w Suchym Dębie i w Koźlinach.

Placówki te obejmą opieką dzieci z terenu Gminy Suchy Dąb w wieku od 2,5 do 5 lat.

Karty zgłoszenia dziecka (druk do pobrania) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie oraz w sekretariatach wszystkich szkół na terenie gminy do 15 lipca 2012 r. (PLAKAT)