2012-04-17 Zaproszenie
herb_100x100 W 85 rocznicę uznania Mazurka Dąbrowskiego za hymn państwowy Polski, zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do jego wspólnego odśpiewania. Uroczyste odśpiewanie odbędzie się 27 kwietnia (piątek) przy Zespole Szkół w Suchym Dębie o godz. 11:00. Wydarzenie jest związane z historyczną datą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wspólnym głosem zaśpiewają: pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźlinach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabinach-Zameczek, uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie.

Ponieważ wszyscy jesteśmy małą Ojczyzną i nasze serca biją dla Niej, wiodący głos w chórze będzie należał do wszystkich mieszkańców NASZEJ GMINY.

 

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz ...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz ...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz ...