2013-02-11 Zaproszenie na szkolenie
podr

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku serdecznie zaprasza rolników na szkolenie:
Wybrane zagadnienia z technologii produkcji pszenic konsumpcyjnych oraz rzepaków wpływające na wysokość i jakość plonu

Termin szkolenia: 20.02.2013 godzina 10:00
Miejsce szkolenia: Sala wiejska w Steblewie

Zakres tematyczny:
- odmiany,
- uprawa,
- nawożenie i ochrona