2013-03-11 Zaproszenie na szkolenie
podr

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku serdecznie zaprasza rolników na szkolenie:
I. „Wdrażanie zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych”
II. „Wnioski Rolnośrodowiskowe i Obszarowe na 2013 rok”

Termin szkolenia: 20.03.2013 godzina 10:00
Miejsce szkolenia: Sala wiejska w Steblewie

Zakres tematyczny:
- zasady wzajemnej zgodności i ich wpływ na dopłaty!!!
- omówienie Programu RS i możliwości uzyskania dodatkowych dopłat