2014-05-29 Zapytanie cenowe - na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
herb_100x100

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami we wsi Grabiny Zameczek o długości ok. 9 km plus ok. 4 km przyłączy (powierzchnia około 200 ha) w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" – etap II - Grabiny-Zameczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.więcej