2014-04-29 Zapytanie cenowe - na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej
herb_100x100

Zamawiający Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb zaprasza do złożenia ofert na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i  tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice" – etap II - Grabiny-Zameczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.więcej