2014-05-06 Zapytanie cenowe - na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej - wyniki
herb_100x100

W odpowiedzi na zapytanie cenowe dot. wyboru wykonawcy usługi „Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice – etap II – Grabiny-Zameczek” z dnia 29.04.2014 r.
w dniu 06.05.2014 r. wpłynęła 1 oferta od:
Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo