2016-01-27 Zarządzenie Nr OB.0050.98.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb

herb_100x100

Na podstawie § 22 ust. 1-5 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 0007.XIII.85.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 0007.XI.70.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2016 r., poz. 66)-

zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb I kadencji na lata 2016-2018.
     2. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1 na dzień 29 lutego 2016 r.           (poniedziałek).więcej