Centrum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole poszukuje kandydatów na stanowisko: instruktora/kę terapii zajęciowej umowa o pracę w wymiarze jednego etatu

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywym Kole 36, 83-022 Suchy Dąb

Oczekujemy:

– osób z wykształceniem średnim wraz z certyfikatem ukończenia kursu terapii zajęciowej lub wyższym, kierunkowym (oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia lub pokrewne),
– mających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
– umiejętności organizatorskich,
– kreatywności, umiejętności ekonomicznego zarządzania budżetem,
– dobrej organizacja pracy,
– umiejętności pracy w zespole.

Do głównych zadań instruktora należeć będzie:

– samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zajęć z osobami dorosłymi, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji),
– prowadzenie zajęć zgodnych z profilem pracowni,
– dbanie o czystość na stanowisku pracy, zakupy z uczestnikami,
– prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej w ŚDS  – dotyczącej planów pracy oraz oceny rehabilitacji uczestników,
– utrzymywanie kontaktu i współpraca z rodzinami oraz opiekunami uczestników ŚDS,

Kontakt:

Osoby zainteresowane pracą i spełniające kryteria prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10.02.2023 r. na adres: erendzio@caritas.gda.pl wraz z poniższą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w złożonym CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywym Kole zgodnie z ogłoszeniem z dnia 10.06.2022  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Caritas