2012-01-23 ZAWIADOMIENIE
herb_100x100

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Wójt Gminy Suchy Dąb zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników.