2015-08-19 Zawiadomienie: bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych od właścicieli prywatnych posesji

herb_100x100

Urząd Gminy Suchy Dąb informuje, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. od godziny 7:00 na terenie Gminy Suchy Dąb odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane w następujących miejscach (Podany czas jest czasem przypuszczalnym mogą nastąpić drobne przesunięcia w zależności od ilości odbieranego zużytego sprzętu):
1 – Grabiny-Zameczek: Teren szkoły (boisko) – 7:00
2 – Wróblewo: obok Wróblówki – 7:40
3 – Suchy Dąb: Plac targowy (za przystankiem autobusowym) – 8:20
                        Teren obok szatni na boisku piłkarskim – 8:50
4 – Ostrowite: Pętla przy wiacie – 9:20
5 – Osice: Obok świetlicy wiejskiej – 9:50
6 – Steblewo: Obok świetlicy wiejskiej – 10:20
7 – Krzywe Koło: Na boisku – 10:50
                           Osiedle, przy placu zabaw – 11:20
8 – Koźliny: Obok świetlicy wiejskiej – 11:50
                   Osiedle przy placu zabaw – 12:20
Do odpadów należą NALEŻĄ:
opakowania po środkach żrących, łatwopalnych, toksycznych, wybuchowych, niebezpieczne dla środowiska między innymi: akumulatory zawierające niebezpieczne składniki, opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach.

odpady niebezpieczne

Odpady wystawione po wyznaczonej godzinie nie zostaną odebrane!!!